zaloguj się   |    mapa strony   |

Porady Techniczne

Strona Główna                                                                                                                               Powrót

Kilka porad mgr. inż. Adama Bukalskiego z MC DIAM.

Tarcza diamentowa (piła diamentowa) stała się podstawowym narzędziem do obróbki kamienia naturalnego. Praktyka wskazuje, że posługiwanie się tak popularnym narzędziem stwarza często problemy.

Krótki poradnik dla użytkownika pił diamentowych ma pomóc znaleźć, zidentyfikować i rozwiązać problemy jakie mogą ewentualnie pojawić się podczas cięcia kamienia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że większość problemów z jakimi mamy do czynienia powstaje z powodu:

- nieodpowiedniego doboru typu narzędzia do danej pracy

- nieprawidłowego użytkowania piły

- nieprawidłowej pracy maszyny

SYMPTOM

PRZYCZYNA

SPOSÓB ROZWIĄZANIA

Utrata naprężeń

Piła źle ustawiona w stosunku do osi maszyny.

 

Piła jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału, co powoduje zwiększone obciążenie rdzenia stalowego.

 

Przesuwanie się ciętego materiału powoduje deformację rdzenia tarczy.

 

Kołnierze mocujące piłę są zbyt małej średnicy lub niejednakowe, zużyta powierzchnia styku z piłą.

 

Piłą pracuje ze złą prędkością obrotową.

 

Piła źle umocowana na wale, wygina się przy dokręcaniu nakrętki.

 

Rdzeń tarczy nagrzewa się podczas pracy z powodu zbyt dużej prędkości lub złej pracy obrzeża diamentowego.

 

Ustawić prawidłowo wał tarczy.

 

Sprawdź, czy piła jest prawidłowo dobrana (skonsultuj się z dostawcą).

 

 

Umocuj starannie cięty materiał.

 

Sprawdź czy kołnierze mają odpowiednią średnicę, sprawdź ich stan.

 

Sprawdź prędkość obrotową piły za pomocą obrotomierza.

 

Sprawdź mocowanie piły, prawidłowo dokręć nakrętkę.

 

Zastosuj piłę o większej szerokości obrzeża lub innej specyfikacji, bardziej odpowiedniej do ciętego materiału

Podcinanie

 

(dużo większe zużycie rdzenia stalowego piły niż segmentów diamentowych, szczególnie w miejscu styku rdzenia i segmentów)

Zjawisko takie powstaje wskutek szlifowania tarczy przez drobiny bardzo ściernego materiału jakie powstaje podczas cięcia, w szczególności przy cięciu piaskowca.

 

 

Zbyt duża głębokość cięcia w jednym przejściu, co powoduje trudności w dobrym chłodzeniu i usuwaniu błota ze strefy cięcia.

 

Powstające w czasie cięcia błoto musi mieć możliwość szybkiego usuwania ze strefy cięcia. Zwiększ ilość wody chłodzącej. W razie potrzeby użyj tarczy zabezpieczonej przed podcinaniem.

 

Pracuj z mniejszą głębokością cięcia.

 

 

Niewłaściwe zużywanie się segmentów diamentowych

Segmenty zużywają się tylko z jednej strony, co zmniejsza luz boczny. Z reguły zjawisko to ma miejsce przy nieprawidłowym ustawieniu piły lub niejednakowym chłodzeniu tarczy z obu stron.

 

Piła utraciła swój prawidłowy kształt zużywając się nieprawidłowo z powodu złego stanu łożysk wału, brudnych lub uszkodzonych kołnierzy dociskowych.

Sprawdź ustawienie osi wału tarczy. Oczyść dysze podające wodę na piłę, sprawdź czy piła jest równomiernie chłodzona z obu stron.

 

Wymień uszkodzone łożyska, sprawdź stan wału i kołnierzy dociskowych.

 

Nadmierne zużywanie się segmentów diamentowych

Piła źle dobrana, szczególnie do ściernego materiału.

 

Za mało efektywne chłodzenie piły, segmenty diamentowe wydają się być bardzo ostre.

 

 

Zużycie segmentów wzrasta jeżeli piła traci swój kołowy kształt. Powodem może być zły stan łożysk, wału lub kołnierzy dociskowych lub też piła jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału.

 

Rzeczywista moc użyteczna jest za mała z powodu poluzowania pasków klinowych, zbyt niskiego napięcia lub małej prędkości obrotowej.

 

Za duża prędkość cięcia.

 

Tarcza nie jest prostopadła do ciętego materiału.

 

 

 

Za mała prędkość obrotowa piły.

 

 

Skontaktuj się z dostawcą w celu prawidłowego doboru piły do obrabianego materiału.

 

Oczyść system chłodzenia wodą, sprawdź, czy pompa podająca wodę pracuje prawidłowo.

 

Sprawdź stan łożysk, wału i kołnierzy dociskowych. Usuń nieprawidłowości przed założeniem nowej piły.

 

 

Wymień zużyte paski klinowe, sprawdź naciąg pasków. Sprawdź napięcie zasilania oraz czy kable zasilające maszynę są odpowiednie.

 

Zredukuj prędkość cięcia.

 

Sprawdź, czy wał oraz kołnierze dociskowe są odpowiednio ustawione w stosunku do maszyny.

 

Zmierz prędkość obrotową piły, w razie potrzeby zmień przełożenie przekładni pasowej.

 

Pęknięcia rdzenia piły

 

Uwaga: nigdy nie używaj piły z popękanym rdzeniem!

Piła jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału.

 

Zbyt duży nacisk piły podczas pracy. Zablokowanie się piły w materiale, przesunięcie materiału, wygięcie piły. Pęknięcia rdzenia mogą powodować rozerwanie piły.

 

Przegrzanie się piły spowodowane za małą ilością wody lub nieprawidłowe użytkowanie piły do cięcia na sucho. Nadmierna prędkość obrotowa.

 

Użyj piły o odpowiednim miękkim spoiwie.

 

Operator musi stosować stały, równomierny nacisk piły na cięty materiał oraz uważać, by nie doszło do zablokowania piły lub przesunięcia materiału.

 

Stosuj odpowiednią ilość wody dla danej piły. Wychładzaj piłę do pracy na sucho jeśli nadmiernie się nagrzewa. Zmierz prędkość obwodową piły, zmień na zgodną z zaleceniami.

Oderwanie się segmentu

 

Czy piła wymaga naprawy?

Jeśli oderwane segmenty są w dobrym stanie oraz rdzeń nie uległ uszkodzeniu  lepiej dokonać naprawy piły. Z reguły brak kilku segmentów nie powoduje problemów w dalszym użytkowaniu ale powoduje szybsze zużywanie się piły lub uszkodzenie piły. Przed naprawą piły ustal i usuń przyczynę uszkodzenia.

Materiał złamał się i zakleszczył piłę podczas cięcia.

 

Piła jest zbyt twarda do ciętego materiału, co powoduje nadmierne polerowanie się segmentów i ich odrywanie się lub uszkadzanie.

 

Zużyte kołnierze dociskowe niepewnie mocują piłę co powoduje jej odchylanie się.

 

Wprowadzenie w ruch zowalizowanej tarczy (z powodu złego stanu wału lub łożysk) spowodowało oderwanie segmentu.

 

Przegrzanie piły, rdzeń miejscowo zabarwia się na kolor niebieski.

 

 

 

Segment został uderzony przy przesuwaniu maszyny lub materiału.

Starannie i pewnie mocuj materiał.

 

Zastosuj piłę z odpowiednio miękkim spoiwem. Skontaktuj się z dostawcą.

 

 

Wymień oba kołnierze dociskowe.

 

Wymień zużyte łożyska, sprawdź stan wału.

 

 

Sprawdź system chłodzenia wodą. Sprawdź pompę. W przypadku tarcz do pracy na sucho zmniejsz głębokość cięcia, wychładzaj piłę po kilku minutach cięcia.

 

Unikaj bliskiej odległości piły i materiału przy manewrowaniu.

Pęknięcia segmentów

Piła jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału.

 

Nadmierna prędkość cięcia.

Zastosuj piłę o bardziej miękkim spoiwie.

 

Zmniejsz szybkość cięcia.

Niekołowość

Spoiwo piły jest zbyt twarde dla ciętego materiału. Twarde spoiwo za długo utrzymuje ziarna diamentu, które zaczynają się zaokrąglać, powierzchnia segmentów staje się gładka. Z tego powodu piła zamiast ciąć uderza jak młot, przez co traci swój kołowy kształt.

 

Wał ma nacięty rowek wskutek obracania się piły w kołnierzach dociskowych.

 

 

Zużyte łożyska powoduje bicie wału przez co piła traci swój kołowy kształt.

 

 

Zastosuj piłę o bardziej miękkim spoiwie, umożliwiającym odrywanie się gładkich ziaren diamentu przez co tworzenie ostrej powierzchni segmentów.

 

 

Wymień uszkodzony wał, sprawdź docisk tarczy.

 

 

 

Wymień łożyska, sprawdź stan wału.

 

Przegrzanie rdzenia piły

 

 

Nieodpowiednia ilość wody, nierównomierne chłodzenie piły.

 

 

 

 

Nieodpowiednio dobrana piła do ciętego materiału.

 

Zbyt duża prędkość cięcia.

 

Sprawdź, czy system chłodzenia dostarcza odpowiednią ilość wody. Przy pracy piłą na sucho głębokość cięcia nie powinna być większa niż 2-5 cm. w jednym przejściu. Wychładzaj piłę wprawiając ją w swobodny ruch.

 

Skontaktuj się z dostawcą w celu dobrania odpowiedniej tarczy.

 

Zredukuj prędkość cięcia.

Owalizacji otworu piły

 

Odkształceniu wału spowodowane złym mocowaniem piły.

 

Za słabe dokręcenie nakrętki powoduje, że piła obraca się w kołnierzach dociskowych.

 

Kołnierze dociskowe lub wał są zużyte i nie zapewniają należytego mocowania.

 

Sprawdzaj czy tarcza jest dobrze ustawiona przed zamocowaniem.

Zawsze dokręcaj nakrętkę za pomocą klucza, nigdy nie dokręcaj samą ręką.

 

Sprawdź stan kołnierzy i wału. Zużycie lub błędy kształtu nie mogą być większe od zalecanych przez producenta.

Piła nie chce ciąć

Piła jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału.

 

 

Użyteczna moc maszyny jest za mała aby piła mogła pracować prawidłowo.

 

 

 

Segmenty wykazują nieco zużycia ale tarcza nie tnie.

 

 

 

 

Piła staje się gładka z powodu za dużej prędkości obrotowej.

 

 

Narzędzia staje się gładkie z powodu zbyt dużego nacisku piły na cięty materiał.

Skontaktuj się z dostawcą w celu dobrania odpowiedniej specyfikacji.

 

Sprawdź stan pasków klinowych, napięcie zasilania oraz użyteczną moc silnika.

 

 

Wykonaj kilka cięć w ściernym materiale aż do naostrzenia piły. Metoda ta może być stosowana od czasu do czasu. Jeśli piła staje się tępa zbyt często oznacza to prawdopodobnie, że jest ona zbyt twarda do tego materiału.

 

Dopasuj prędkość obrotową odpowiednio do średnicy piły i zalecanej prędkości liniowej.

 

Upewnij się, że nacisk piły na materiał umożliwia naturalne ostrzenie się piły bez żadnych wyjątków.

Do góry                                                                                                                                           Powrót